Bakgrunn

Jeg ble utfordret for en stund siden til å holde et foredrag for foreldrene i klassen til sønnen min med overskriften «Hvordan kan jeg engasjere meg i barn og unges mediehverdag» og det er dette sammen med mine erfaringer i bruk av ulike verktøy jeg har valgt å dele med dere i tekstform under.

Jeg har også diskutert innlegget med ulike fagpersoner og foreldre for at det skal bli et så saklig innlegg som mulig og for at det etter min vurdering skal kvalifiseres som «god praksis».

Det er helt greit at dere er uenig med meg. Men jeg håper du leser det for det det er; mine erfaringer og Kleiveruds praksis knyttet til skole-hjem-samarbeid som jeg ønsker å trekke frem.

Bruk gjerne kommentarfunksjonen under slik at vi sammen kan bidra til en konstruktiv diskusjon på området og utvikle digitalt engasjerte foreldre og lærere gjennom godt skole-hjem samarbeid.

Hovedfokuset mitt i dette innlegget er hvordan jeg som forelder kan bidra i mitt barns læringsprosess på skolen, hvilke fordeler teknologi kan gi, hvilke holdninger og erfaringer jeg har til læringsorientert skjermtid hjemme og ikke minst hvordan jeg har valgt å bruke teknologi sammen med min sønn på 9 år som jeg ikke ser hver dag.

Hva er «Digital kompetanse»?

Digital kompetanse er et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Kilde: wikipedia (31.mars 2017)

 

Jeg mener det er viktig at vi foreldre engasjerer oss i våre barns mediehverdag.

Det mener jeg for det første fordi det å mestre digitale verktøy og omgivelser er sentralt i kommunikasjon og samhandling. For det andre er vi som foreldre eksperter på våre egne barn og våre barns største ressurs. Og sist og kanskje viktigst av alt teknologiutvikling og digital teknologi har stor innvirkning på hvordan vi lever livene våre både privat, i skolen og i samfunnet.

Så finnes det kanskje noen som mener at mange barn mestrer dette godt allerede og har høy digital kompetanse og da ikke har behov for at vi som foreldre engasjerer oss i like stor grad. Det mener jeg ikke stemmer for alle. Barn idag er flinke til å spille og ta i bruk ulike nettressurser, legge ut bilder på Snapchat, Facebook og Instagram. Men det betyr ikke nødvendigvis at de har høy digital kompetanse. Vi voksne er sentrale rollemodeller for våre barn og det er viktig at vi er oppdaterte og går foran som gode forbilder og veiledere i arbeidet med å hjelpe de unge til å bli trygge nettbrukere.

Digital kompetanse begynner i barneoppdragelsen og jeg har laget en ressursliste for deg med barn i skolealder som en liten starthjelp til å bli en digitalt engasjert forelder. Ressursene er tilpasset foreldre med barn i skolealder 8-12 år. Ressurslisten finner du her

 

Les videre; Barneoppdragelse i en digital hverdag

Tilbake