Barneoppdragelse i en digital hverdag

Vi foreldre er de viktigste personene i våre barns liv og de eneste enkeltpersonene som følger vårt eget barn igjennom hele opplæringsløpet.

For at barna våre skal utvikle god selvfølelse er det viktig at vi får et bevisst forhold til hvilken oppdragelsesform vi ønsker å ha over for våre barn. Dette har bare blitt enda viktigere og mer synlig i en digital hverdag. De ulike oppdragelsesformene er hentet fra boken “Oppdragelse mellom frihet og grenser” av Tone Strømøy (2015). Basert på hennes modell har jeg laget en variant av denne for å beskrive barneoppdragelse i en digital hverdag.

Som foreldre på 10. året er min påstand at vi i en eller annen grad kan identifisere oss med alle disse oppdragelsesformene. Noen vil påstå at du har valgt deg en oppdragelsesform -eller som jeg nå sier etter å ha lest Strømøys bok “veiledningsform”. Men slik er ikke hverdagen, den er mye mer “dynamisk” og du kan som forelder i ett øyeblikk oppleve at du har en dialogbasert oppdragelsesform men du i neste øyeblikk går over til en mer autoritær form fordi det er mest praktisk i øyeblikket. Selv om du innerst inne vet at den autoritære oppdragelsesformen ikke er spesielt god. Også får du dårlig samvittighet senere fordi du handlet litt raskt i et stressende øyeblikk. Det handler om en god balanse.

 

Skole-hjem samarbeidet i det daglige!

Jeg mener at et godt skole-hjem-samarbeid er viktig for at våre barn skal oppleve en trygg og god skolegang med høy grad av mestringsfølelse over egen læring.  Her mener jeg Kleiverud skole i Holmestrand tilrettelegger for dette på en god måte.

 

Skole-hjem samarbeid Kleiverud skole i korte trekk

  • Gir mulighet for lavterskelkommunikasjon via SMS – Mobilskole
  • Tilrettelegger for samhandling mellom foreldre – Foreldremøter og facebookgruppe*
  • Sørger for lett tilgjengelig informasjon digitalt (ukeplaner, osv) på Fronter og Office 365
  • Kommuniserer med elevene via ranselpost
  • Skolen er positiv og legger til rette for at foreldre kan engasjere seg! (Foreldre holder foredrag på foreldremøte)

 

Bakgrunnen for dette blogginnlegget er nettopp på grunn av at jeg ble utfordret til å holde et innlegg om dette temaet på et foreldremøte i klassen til sønnen min for noen måneder siden. Der snakket jeg om Digital kompetanse, ulike nettressurser, hvordan jeg bruker spill og andre ressurser knyttet til læringsorientert skjermtid hjemme.

 

Les videre; Eksempler på god praksis fra hverdagen!

Tilbake