Beholde freden i Norge

Her kommer mine refleksjoner om hvordan freden i Norge skal bevares og bygges videre med kjærlighet.