Hvordan lese pensum effektivt?

En venn ga meg et godt tips i går til hvordan jeg kan lese pensum effektivt.

 

Les følgende deler av boken\pensum

 • Sammendraget
 • Avslutningen
 • Innholdsfortegnelsen

Still deg selv spørsmål “hvilke områder er viktige for meg nå?”

 

Les de områdene\ kapitlene og eventuelt hele bøker som du mener er relevant for deg på det gitte tidspunktet.

 

Gjør dette ved jevne mellomrom igjennom studiet.

Bilde: Caio Resende

Hvordan lære å lære når du er voksen?

Mange dyktige pedagoger m.fl har skrevet og laget mye bra som forteller hva det å lære å lære er.  Men mye av det forsto jeg rett og slett ikke. Jeg måtte derfor definere hva det å lære å lære var for meg selv. Min definisjon finner du under.

Det er ikke sikkert det blir noe klarer for deg -men jeg vet i alle fall hvordan jeg lærer å lære. For meg er det det viktigste.

Skulle bare ønske jeg hadde lært dette for 20 år siden…

Continue reading

Mitt syn på læring

Mitt læringssyn

 • Helhetlig læring skjer gjennom blandede læringsformer
 • Læring fører til mestring
 • Kompetanse utvikles gjennom samhandling
 • Læring skal designes og tilpasses den enkeltes nivå
 • Varig atferdsendring over tid er selve definisjonen på læring

Begreper

HVA ER LÆRING?
Læring er endring av adferd. Denne endringen kommer av kunnskap, ferdigheter eller
holdninger du tilegner deg gjennom en prosess.

HVA ER KUNNSKAP?
Kunnskap er teorien om noe du har lært, som du kan forklare.

HVA ER FERDIGHETER?
Ferdigheter er kunnskap du kan utføre i praksis, noe du kan vise at du mestrer.

HVA ER HOLDNINGER?
Holdninger handler om hvordan du ut i fra din kunnskap, erfaring og sosialisering
oppfatter en situasjon. Holdninger kan være vanskelig å endre, fordi de er forankret i din
selvoppfatning.

HVA ER KOMPETANSE?
Kompetanse oppstår i en situasjon der du gjennom handling anvender din kunnskap,
dine holdninger og dine ferdigheter.

HVA ER MOTIVASJON?
Motivasjon kan defineres som det som utløser handling hos deg, det som holder
aktiviteten ved like og det som gir den mål og mening

Referanser og kilder:

Har du lyst til å lære hvordan læring skjer?

Modernestudieteknikk.no hjelper studenter, elever og lærere til å bedre forstå hvordan læring skjer, slik at de kan gjøre det lettere å lære bedre.

Hvis dette høres interessant ut kan du lese mer og melde deg på et gratis introduksjonskurs her

I introkurset vil du lære teknikker som lar deg forstå og huske pensum så mye lettere at du vil bli sjokkert!

Modernestudieteknikk.no

 

 

Hvordan kan jeg engasjere meg i mitt barns mediehverdag?

Kleiverud skole i Holmestrand har et meget godt skole-hjem-samarbeid. Denne praksisen ønsker jeg som far å dele.

På sikt håper jeg dette kan bidra til at alle barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Vestfold deler sin gode praksis knyttet til skole-hjem samarbeid. Dette kan bidra til at flere barn og unge i Vestfold får en trygg og god oppvekst og skolegang, som sikrer dem et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Tar du utfordringen? Del din skoles gode praksis idag! Du kan dele ditt bidrag i sosiale medier. Bruk #skolehjemsamarbeid #minkommune

Send gjerne en lenke til ditt bidrag på e-post til rpho@vfk.no. Finn ut mer på opplæringsløpet.no

Les videre

Overskrifter

 

 

Lytt og les innlegget (lyd og bilde)

 

Lytt til innlegget (kun lyd)

Referanser, kilder og annet

OPPDRAGELSE MELLOM FRIHET OG GRENSER av Tone Strømøy

OPPDRAGELSE MELLOM FRIHET OG GRENSER av TONE STRØMØY

Boken bygger på solid teoretisk bakgrunn med et relasjonelt syn på barn og voksne. Mennesket kan bare utvikle seg sammen med andre. Forfatteren argumenterer for at barn trenger både frihet og grenser for å utvikle seg i en positiv retning og for å kunne danne en god selvfølelse. Boka er full av eksempler og er beregnet som en grunnbok i barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og utdanninger som er rettet mot barn. En bok om barneoppdragelse uten pekefinger; forfatteren definerer oppdragelse som «å elske frem» barnets iboende muligheter.

Oppdragelsesmodellen fra boken

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder brukt i modellen

Grafikk fra den autoritære barneoppdragelsen

Nettsted: http://www.mammemagazine.it/

Grafikk fra den frie barneoppdragelsen

Nettsted: http://www.warm1069.com

Grafikk fra den dialogbaserte barneoppdragelsen

Nettsted: http://www.spv.no

 

Tilbake

 

Overskrifter

Jeg vil finne ut mer

Ressursliste for foreldre

Hva sier andre om dette temaet?

 • De 5 grunnleggende ferdighetene (video)
 • Digitale ferdigheter (video)
 • Digitale dømmekraft (video)
 • Foreldrerådet – Barn og teknologi (Podcast)

Hva skal jeg og barnet mitt kunne?

IKT-plan er en tjeneste fra Senter for IKT i utdanningen for arbeid med digitale ferdigheter og digital kompetanse i barnehage, grunnskole og videregående skole. IKT-plan bygger på gjeldende rammeverk – Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehager.

Finn ut mer på iktplan.no

 

Hva med ungdommen i Vestfold fylke?

Lurer du på hva ungdom som begynner på videregående skole i Vestfold kan forvente seg?

Finn ut mer om dette og mye mer på opplæringsløpet.no

Personvern og digital dømmekraft

Dubestemmer.no er en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finner du blant annet filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver.

Finn ut mer på dubestemmer.no 

 

Barnevakten.no er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Nettsiden oppdateres flere ganger i uken med nyheter, anmeldelser, nyttige tips og råd samt forslag til samtalepunkter for både foreldre og barn.

Finn ut mer på barnevakten.no

 

Slettmeg.no er en råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

Finn ut mer på slettmeg.no

 

Ressurser knyttet til læringsorientert skjermtid

Campus inkrement (Mattematikk)
Campus er en undervisningsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning – “flipped classroom”. Campus kan brukes som gratis nettressurs eller som en del av klasseromsundervisningen.

Finn ut mer på campus.inkrement.no

 

Duolingo (Språk)

En ressurs for å lære språk.

Finn ut mer på duolingo.com

 

Personlig økonomi

Lærepenger er et gratis digitalt undervisningsopplegg som gir barn en grunnleggende forståelse for penger, inntekt og forbruk, egne økonomiske rettigheter og gode sparevaner. Utviklet av DNB og støttes av Røde Kors.

Finn ut mer på larepenger.no

 

Du finner også læringsressurser fra førskole til videregående på Sandefjordskolen.no og iktipraksis.no

 

Andre ressurser

Microsoft OneNote er et program fra Microsoft for å skrive notater.
Her kan du ta et gratiskurs

Finn ut mer på onenote.com

 

Skype gjør at du kan ringe, se, utveksle meldinger og dele med andre – hvor enn de måtte befinne seg.
Hold kontakten enten du er hjemme, på jobben eller på farten – Skype er tilgjengelig på datamaskinen, mobilen, nettbrettet, TV-en eller via fasttelefonen din.

Finn ut mer på skype.com

 

Momio er en flott app til å lære barn nettvett og digital dømmekraft på en spennende måte. Men også en app man skal være ekstra oppmerksom. Momio gir brukerne mulighet til å legge inn opplysninger om hvilken skole og klassetrinn de går på, slik at det lett kan søkes opp hvem andre på skolen som også er på Momio. Man kan også søke opp brukere som i andre sosiale medier. Noen dikter opp brukernavn, mens andre bruker kanskje deler av sitt ekte navn på figuren sin. Personlige opplysninger skal være skjult for andre, men det er altså ikke noe stort problem å finne ut hvilken skole barna går på, og veldig mange deler også bilder av seg selv på veggen knyttet til sitt brukernavn.

Les mer om hva Barnavakten.no skriver om appen her

 

Geocaching er en internasjonal aktivitet. Det kan sammenlignes med orientering, men man finner frem ved hjelp av GPS i stedet for kart og kompass. Man leter etter poster, kalt “cacher”. Det uttales en kæsj på norsk. Cachene er plassert ut over store deler av verden og informasjon om alle cachene ligger på nettstedet geocaching.com.

 

Pokémon Go (skrives ofte Pokémon GO) er et mobilspill der en skal fange virtuelle monstre (pokémon) med en smarttelefon i den virkelige verden. Spillet er stedbasert, det vil si avhengig av mobilens geografiske plassering, og bruker utvidet virkelighet som blander informasjon fra den fysiske verden med ulike virtuelle effekter.

Finn ut mer på pokemongo.com

 

Tilbake

 

Hvordan kan jeg engasjere meg i mitt barns mediehverdag?

Til slutt litt om skjermtid!

Hva sier ekspertene om skjermtid?

Barn 8 – 12 år:

Det er viktig i denne aldersgruppen at foreldre deltar sammen med barnet i denne læringsorienterte skjermtiden, da man fra forskningen ser at de barna som får faglig oppfølging av sin PC-bruk hjemme fra foreldre, i større grad bruker pc-en sin til å lære fag på skolen.

«når skjermtiden øker er det viktig at en sammen med barnet utvikler gode fellesrutiner for hvor mye av skjermtiden som skal være lek og underholdning, og hvor mye som må være læringsorientert og skolearbeid»

Kilde: Medietilsynet.no

Barnepsykolog Willy-Tore Mørch skriver:
«Dette er alderen da barnet begynner å interessere seg for PC og sosiale medier. Barn som sitter 3 til 5 timer foran skjermen har tendens til å bli overvektige og det kan gå ut over det “levende” sosiale nettverket. Det kan gå ut over andre viktige aktiviteter. Bruk av PC på riktig måte kan ha fordeler for barn, bl.a at det bedrer skoleferdighetene. Det er derfor riktig at barn i denne aldersgruppen får tilgang til PC og sosiale medier. Foreldre bør imidlertid lære barnet god PC-atferd. Lær barnet forsiktighet med hva det legger ut på nettet. Hjelp barnet til å velge fornuftige nettsteder. Overvåk barnets nettbruk fordi det er en potensiell arena for utnyttelse av personer med uærlige hensikter. Begrens PC-tiden i denne aldersgruppen til 1-2 timer.»

Kilde: Barnevakten.no

Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen skriver:
«I denne aldersgruppen får mange barn sin første mobiltelefon som åpner mulighetene for en langt større skjermtid. Barna blir stadig mer fortrolig med mange typer teknologi; Sosiale medier, læringsplattformer, PC-spill, PC-konsoll, m.m. Mange barn har en mediebruk som er langt mer underholdningsorientert enn læringsorientert. Ser man på tiden som er igjen etter skolen og frem til leggetid så kan det være naturlig at den mer underholdnings-/lekpregede skjermtiden får 60. min. (f.eks. Barne/ungdoms-TV, PC-spill), mens den mer læringsorienterte (lekser, o.l.) skjermtiden bør tilpasses skoletrinn og ha cirka 60. min. pr. dag for de eldste barna.»

Hva kan vi som foreldre gjøre?

 • Prat med andre foreldre
 • Lag fellesprinsipper for hvilke spill som spilles, skjermtid alene og sammen med barna og følg dem
 • Gå en tur og balanser skjermtiden med fokus på innhold. 12 timer foran skjermen hver dag er ikke bra uansett om du er barn eller voksen.
 • Det er lov å gjøre feil. Ikke vær redd for å stille dumme spørsmål til barn og voksen!
 • Sett deg inn i hvordan barn og unge generelt bruker digitale medier.
 • Åpne øynene for at barnet ditt har kompetanse på bruk av digitale medier og for at de gjerne vil snakke med deg om det som skjer på den digitale arenaen.
 • Du er også med på å skape nettkultur – vær en tydelig rollemodell og lag deg en positiv digital profil
 • Og merker du at barnet ditt sliter – spør litt ekstra…

Kilde: Noen egne punkter og fra Barnevakten.no

Jeg vil finne ut mer

Gå til ressursliste for foreldre

Vis referanser og kilder

Tilbake