Gode oppvekstsvilkår for barn og unge

Her kommer det refleksjoner om min politikk rundt gode vilkår for barn og unges oppvekst.

Et godt sted å være og et godt sted å leve.