Gratis tilgang til kunnskap for alle

Tilgang til kunnskap skal være gratis. Her kommer mine refleksjoner om hvordan jeg jobber for dette sammen med blant annet Wikipedia.org og Den Norske kirke.