http://had.no/wp/wp-content/uploads/2018/03/Hva-er-prosessledelse.jpg

Hva er prosessledelse?

Dette begrepet blir forstått på forskjellige måter og prosessledelse brukt ulikt. Når jeg sier prosess mener jeg definisjonen til Høier mfl. (2011). Ref boka til Pål Tangaard “Prosesslederboka“.

 

Prosess er måten vi beveger oss fra en tilstand, A, til en annen tilstand, B, på. Og handler om kunnskapsledelse/ samhandling mellom mennesker.

De beskriver en prosess som en intervensjon i den organisatoriske hverdagen – det være seg et møte, et strategiseminar, en temadag, idéutvikling, en workshop mm – der formålet er å utvikle seg fra én tilstand til en annen – fra A til B – og der måten vi kommer til B er det som skiller prosessforløpene fra hverandre.

 

 

 

 

Definisjon http://had.no/wp/wp-content/uploads/2018/03/Hva-er-prosessledelse.jpgav prosessledelse
Prosessledelse handler om hvordan vi planlegger og leder prosessforløp der vi er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultatene. Andre ord for prosessledelse fasilitere og prosessveiledning. Prosessledelse er kunsten å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål, på en måte som fremmer deltakelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte.

 

Se figur under som beskriver prosesser på ulike nivåer.