Hvordan lære å lære når du er voksen?

Mange dyktige pedagoger m.fl har skrevet og laget mye bra som forteller hva det å lære å lære er.  Men mye av det forsto jeg rett og slett ikke. Jeg måtte derfor definere hva det å lære å lære var for meg selv. Min definisjon finner du under.

Det er ikke sikkert det blir noe klarer for deg -men jeg vet i alle fall hvordan jeg lærer å lære. For meg er det det viktigste.

Skulle bare ønske jeg hadde lært dette for 20 år siden…

Ludvigsen utvalget sier blant annet at barna må lære å lære
Elever som utvikler et bevisst forhold til egen læring, som lærer om det å lære, og tenker over hvordan de lærer, er bedre rustet til å løse problemer på en reflektert måte, alene og sammen med andre, mener utvalget.

Utvalget er på flere områder tydelig på at kunnskapen elevene tilegner seg er noe de skal bruke hele livet. Her ønsker utvalget å tilby dem måter å løse utfordringer de også vil få ute i arbeidslivet. Ved å gå inn i å lære å lære, og gjøre seg tanker om hvordan man tenker om læring, mener utvalget elevene vil komme med bedre løsninger når de kommer ut i fast jobb siden.

Kilde: Aftenposten

For å lære å lære må jeg

  • akseptere at det er en ferdighet som må læres
  • sette av nok tid i hverdagen til å lære det jeg ikke kan
  • innse at ikke alt kan læres på en dag
  • gjøre læring gøy for meg selv ved å inkludere læringen i min egen hverdag og se etter sammenhenger

Når jeg definerer “lære å lære” slik og følger det i hverdagen, kan jeg også omsette kunnskapen i praksis.

Dybdelæring, check…


Akseptere at det er en ferdighet som må læres

Det er kun jeg selv som kan lære meg selv å lære, alle andre kan kun bidra til min læringsprosess.

Første skritt på veien er derfor å akseptere at det å “lære å lære” er en ferdighet som jeg faktisk må ta ansvar for å lære meg selv.

 

 


Sette av nok tid i hverdagen til å lære det jeg ikke kan

Det å lære tar tid. Jeg må derfor sette av tid, slik at min hjerne får rom til å lære.

Noen lærer av å se andre gjøre det de selv ønsker å lære, og noen liker å prøve selv.

For eksempel snekre, skrive jobbsøknad, forberede meg til et jobbintervju, mekke bil, tegne eller spille fotball. Youtube har jo blitt en viktig arena for læring. Men det forutsetter at du setter av tid til å se videoen og å prøve ut det du så på videoen i praksis.

Noen liker å lese teorien godt først andre vil bare hoppe ut i det og se hva som skjer.

Andre vil ikke innrømme at de ikke kan, før de faktisk har lært seg det selv og kan si at “nå kan jeg”.

Også er det noen som trenger litt ekstra støtte for å bli sendt i en retning i læringsprosessen.

Hva som er nok tid og riktig retning er det kun jeg selv som kan si noe om.

 

Eksempel på en som lærte, avlærte og lærte å sykle pånytt

 


Innse at ikke alt kan læres på en dag

Det er sånn at jeg vil så mye -men alt kan ikke læres på en dag.

 

Når jeg aksepterer dette, faller stressnivået og jeg kan fokusere på det jeg mener er viktigst her og nå. Hvis jeg virkelig vil lære, lager jeg en plan for meg selv for hvordan jeg skal lære temaet.

Det betyr ikke at alt jeg skal lære meg legges inn i en detaljert kompetanseplan for de neste 10 årene. Men heller at jeg setter meg noen kortsiktige mål, gjennomfører målene og aksepterer at 80% er godt nok.

Det fine er jo at det er jeg selv som definerer hva som er 80%.

 

 


Gjøre læring gøy for meg selv ved å inkludere læringen i min egen hverdag og se etter sammenhenger

Et viktig kriteriet for at læring skal være litt enklere for meg, er at det skal være gøy.

For å gjøre læring gøy, inkluderer jeg læringen i min egen hverdag og ser etter sammenhenger.

For å kunne inkludere læringen i egen hverdag, må jeg være modig nok til å innrømme for meg selv at jeg tar feil og spørre andre om hjelp når jeg trenger det.

Men jeg må også være modig nok til å tørre å mene at jeg har rett -selv om jeg kanskje kan ta feil.

Jeg var tidligere en som ikke turte å innrømme at jeg ikke kunne, og i alle fall ikke snakke om noe jeg ikke kunne så mye om, før jeg faktisk hadde lært meg det selv.

En av utfordringene med å ikke være åpen om eget kompetansenivå, er at da blir mitt eget fokus å skjule for alle andre at jeg ikke kan -i stede for å bruke min egen kapasitet til å få støtte av de rundt, til å lære…