Hvordan lese pensum effektivt?

En venn ga meg et godt tips i går til hvordan jeg kan lese pensum effektivt.

 

Les følgende deler av boken\pensum

  • Sammendraget
  • Avslutningen
  • Innholdsfortegnelsen

Still deg selv spørsmål “hvilke områder er viktige for meg nå?”

 

Les de områdene\ kapitlene og eventuelt hele bøker som du mener er relevant for deg på det gitte tidspunktet.

 

Gjør dette ved jevne mellomrom igjennom studiet.

Bilde: Caio Resende