Mitt syn på ledelse

For meg handler ledelse om styring og påvirkning.

 • Styring – Ved å styre mot et felles mål og hele tiden sette riktig kompasskurs basert på kart, terreng og lokale forhold kommer vi til vårt felles mål sammen
 • Påvirkning  – Igjennom å legge tilrette for at vi sammen påvirker kurs og retning har vi alle et eierskap til målet og en motivasjon for å komme frem sammen

Personlig strategi

 1. Verdiskaping gjennom grønn omstilling
 2. Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer

For å lede igjennom andre mennesker benytter jeg en 5-nivåmodell.

Mennesker følger meg fordi

 1. de
 2. de vil
 3. for hva jeg har gjort
 4. for hva jeg har gjort for dem
 5. for hvem jeg er og hva jeg representerer

Referanse: John C. Maxwell – 5-levels of leadership

Min ledelsesfilosofi

 • Leder er en posisjon du har og lett kan miste
 • En god leder er en jeg ønsker å følge
 • De beste lederne er de du ikke ser hver dag
 • Balansere ledelse basert på de faktiske forhold – styr varsomt
  • 90 påvirkning og 10% styring
  • 90 styring og 10% påvirkning
 • Vær genuin, men husk at ikke alle vil deg og dine vel
 • Vær en god rollemodellALLTID
 • Strekk ut en hånd til familie og venner, den andre til de som trenger denALLTID

Ledelsesfilosofier jeg følger

Ingen suksess er skapt av et menneske alene – Petter Stordalen

En bære­kraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov – Gro Harlem Bruntland

Bare fordi du ikke kan se potensialet ditt, betyr ikke det at det ikke er der. Alle har noe å bidra med, selv om de ikke vet det. Du kan alltid begå selvmord i morgen – I dag har du ting å gjøre. Verden trenger deg selv om du ikke trenger verden – Jordan Petterson

Slik prioriterer jeg tiden min sammen med de jeg bryr meg om

  1. Meg selv (jobb og personlig)
  2. Nærmeste familie
  3. Familie
  4. Nære venner
  5. Venner
  6. Samarbeidspartnere
  7. Bekjente
  8. Mennesker jeg ikke er blitt kjent med enda