Mitt syn på politikk

Mine refleksjoner om hva politikk er for meg.

På Store Norske leksikon står det: Politikk er aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen. En viktig del av samfunnsutviklingen er etikk. Etikk er læren om moral; det samme som moralfilosofi.

Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler og utfall av handlinger.

Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er «riktig» og «galt», «tillatelig» og «utillatelig», «god» og «dårlig».

For meg handler politikk om at jeg bidrar til å bygge landet videre i samme ånd som mine forfedre -med kjærlighet. <3 

Noen sier: Mer gulrøtter gir mindre pisk.

Jeg sier: Mer kjærlighet gir mer gulrøtter

For alle trenger mat på bordet og ly for natten. 

Vi og andre demokratiske land er så heldige at vi får være med på å bestemme utviklingen. Det gjør vi igjennom blant annet muligheten til å delta i råd og utvalg. 

Kilder: