Når du uventet hører deg selv på youtube!

Når NKUL i Trondheim i mai er avlyst og NKUL tilbyr gratis webinarer og plutselig innlegget til Morten, Maryann, Jens og meg spilles av, interessant følelse og veldig gøy å se at innlegget er satt sammen til en komplett produksjon for nett.

Omtrent på denne tiden i fjor hadde Morten, Maryann, Jens og jeg kommet godt i gang med tankearbeidet til innlegget vårt “Fra ensomme ildsjeler, til felles digitalt løft”

For å sitere meg selv:

“Resultater av den type endringer som vi har jobbet med sies at vil vise seg, hvis de har vært vellykket etter 6 til 7år”

Det er gøy å se resultatene fra arbeidet som vi begynte på i 2012 og virkelig satt fart da vi startet opp som en felles IKT-enhet i 2013 i Vestfold fylkeskommune.

Bilde fra Havna på Tjøme i 2013

til 2019 hvor Vestfold og Telemark fylkeskommune gikk inn siste fase før en ny fylkeskommune ble til, en fantastisk gjeng i BDK og VT+ som samarbeider med alle sektorer på tvers.

Vi jobber med hjernen og leverer med hjertet. Gode kolleger gjør hver andre bedre -sammen

bilde med IT-miljøet på Bølgen Kulturhus i Larvik august 2019

Til april 2020, hvor mesteparten av undervisningen og den pedagogiske aktiviteten fra Barnehage, grunnskolen, videregående og ut høyere utdanning skjer digitalt. Digitale politiske møter, der Vestfold og Telemark fylkeskommune gjennomførte landets første heldigitale fylkesting.

Og ikke minst der det er mulig at aktivitet i yrkeslivet skjer digitalt.

Det er moro å ha fått muligheten til å være en av mange brikker som har bidratt til at dette puslespillet har kommet så langt.

Fremover må vi jobbe sammen for at elevene og innbyggerne våre har jobber å gå til når krisen er over. 

Ser frem til å kunne bidra til å gjøre en forskjell i fortsettelsen.