Referanser, kilder og annet

OPPDRAGELSE MELLOM FRIHET OG GRENSER av Tone Strømøy

OPPDRAGELSE MELLOM FRIHET OG GRENSER av TONE STRØMØY

Boken bygger på solid teoretisk bakgrunn med et relasjonelt syn på barn og voksne. Mennesket kan bare utvikle seg sammen med andre. Forfatteren argumenterer for at barn trenger både frihet og grenser for å utvikle seg i en positiv retning og for å kunne danne en god selvfølelse. Boka er full av eksempler og er beregnet som en grunnbok i barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og utdanninger som er rettet mot barn. En bok om barneoppdragelse uten pekefinger; forfatteren definerer oppdragelse som «å elske frem» barnets iboende muligheter.

Oppdragelsesmodellen fra boken

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder brukt i modellen

Grafikk fra den autoritære barneoppdragelsen

Nettsted: http://www.mammemagazine.it/

Grafikk fra den frie barneoppdragelsen

Nettsted: http://www.warm1069.com

Grafikk fra den dialogbaserte barneoppdragelsen

Nettsted: http://www.spv.no

 

Tilbake

 

Overskrifter