Til slutt litt om skjermtid!

Hva sier ekspertene om skjermtid?

Barn 8 – 12 år:

Det er viktig i denne aldersgruppen at foreldre deltar sammen med barnet i denne læringsorienterte skjermtiden, da man fra forskningen ser at de barna som får faglig oppfølging av sin PC-bruk hjemme fra foreldre, i større grad bruker pc-en sin til å lære fag på skolen.

«når skjermtiden øker er det viktig at en sammen med barnet utvikler gode fellesrutiner for hvor mye av skjermtiden som skal være lek og underholdning, og hvor mye som må være læringsorientert og skolearbeid»

Kilde: Medietilsynet.no

Barnepsykolog Willy-Tore Mørch skriver:
«Dette er alderen da barnet begynner å interessere seg for PC og sosiale medier. Barn som sitter 3 til 5 timer foran skjermen har tendens til å bli overvektige og det kan gå ut over det “levende” sosiale nettverket. Det kan gå ut over andre viktige aktiviteter. Bruk av PC på riktig måte kan ha fordeler for barn, bl.a at det bedrer skoleferdighetene. Det er derfor riktig at barn i denne aldersgruppen får tilgang til PC og sosiale medier. Foreldre bør imidlertid lære barnet god PC-atferd. Lær barnet forsiktighet med hva det legger ut på nettet. Hjelp barnet til å velge fornuftige nettsteder. Overvåk barnets nettbruk fordi det er en potensiell arena for utnyttelse av personer med uærlige hensikter. Begrens PC-tiden i denne aldersgruppen til 1-2 timer.»

Kilde: Barnevakten.no

Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen skriver:
«I denne aldersgruppen får mange barn sin første mobiltelefon som åpner mulighetene for en langt større skjermtid. Barna blir stadig mer fortrolig med mange typer teknologi; Sosiale medier, læringsplattformer, PC-spill, PC-konsoll, m.m. Mange barn har en mediebruk som er langt mer underholdningsorientert enn læringsorientert. Ser man på tiden som er igjen etter skolen og frem til leggetid så kan det være naturlig at den mer underholdnings-/lekpregede skjermtiden får 60. min. (f.eks. Barne/ungdoms-TV, PC-spill), mens den mer læringsorienterte (lekser, o.l.) skjermtiden bør tilpasses skoletrinn og ha cirka 60. min. pr. dag for de eldste barna.»

Hva kan vi som foreldre gjøre?

  • Prat med andre foreldre
  • Lag fellesprinsipper for hvilke spill som spilles, skjermtid alene og sammen med barna og følg dem
  • Gå en tur og balanser skjermtiden med fokus på innhold. 12 timer foran skjermen hver dag er ikke bra uansett om du er barn eller voksen.
  • Det er lov å gjøre feil. Ikke vær redd for å stille dumme spørsmål til barn og voksen!
  • Sett deg inn i hvordan barn og unge generelt bruker digitale medier.
  • Åpne øynene for at barnet ditt har kompetanse på bruk av digitale medier og for at de gjerne vil snakke med deg om det som skjer på den digitale arenaen.
  • Du er også med på å skape nettkultur – vær en tydelig rollemodell og lag deg en positiv digital profil
  • Og merker du at barnet ditt sliter – spør litt ekstra…

Kilde: Noen egne punkter og fra Barnevakten.no

Jeg vil finne ut mer

Gå til ressursliste for foreldre

Vis referanser og kilder

Tilbake