Yrkesprofilen – Løsningsrådgiver (IKT)

Fagforbundet har vært i dialog med Håvard Dahle, som er IKT-medarbeider (løsningsrådgiver) i Vestfold fylkeskommune.


Fagforbundet:
Hva er en løsningsrådgivers jobb?

Sammen med mange andre jobber jeg med digitalisering av offentlig sektor, jeg har spesielt fokus på utdanningssektoren. Jeg jobber for at den digitale arbeidshverdagen til ansatte skal bli bedre slik at elevene i vestfold skal oppleve en profesjonell og god Vestfoldskole, og gode pedagogiske løsninger.

Fagforbundet: Hvilken funksjon/oppgaver fyller løsningsrådgiveren?

Løsningsrådgiveren jobber for, og bidrar til, at organisasjonen skal fornye seg og henge med i tiden. Innovasjonsarbeid. Jeg er tolken som oversetter det faglige behovet til det teknologiske kravet. Spesielt prosjekt- og prosessledelse er viktig, samtidig som man tenker helhetlig på program og porteføljenivå. Jobber tett med fagmiljøet/sektoren.

Fagforbundet: Hvilke utfordringer møter løsningsrådgiver på jobb?

Ulike prioriteringer. Fylkeskommunen har nå utviklet en felles digitalstrategi for de neste årene som skal bidra til at vi drar i samme retning. Dette vil gi bedre tjenester til tjenestemottakere. Et av målene er blant annet at fylkeskommunen får digitalt engasjerte ansatte og ledere.

Fagforbundet: Hvorfor valgte du å bli løsningsrådgiver?

Egentlig litt tilfeldig, og mye systematisk jobbing. Jeg valgte feil det første året på videregående skole og kom deretter ikke inn på førstevalget mitt, valgte da å fullføre andrevalget. Søkte meg over til IKT driftsfag etter de to årene. Jeg kom inn men takket nei da jeg i stedet ville prøve meg på befalsskolen. Der skadet jeg dessverre ryggen så jeg kunne ikke fortsette. Var så heldig at 2. inntak til videregående ikke var sendt ut så jeg fikk plass på IKT-driftsfag allikevel. Gikk der i et år og fikk så lærlingeplass i Vestfold fylkeskommune på Greveskogen videregående skole. Jeg gjennomførte blant annet flere av studiekompetansefagene i læretiden – og har i senere tid fokusert på å øke egen kompetanse blant annet IT-teknisk og prosjektledelse. Fullførte nylig studiet innovasjon i offentlig sektor.

Har i løpet av de siste 10 årene blitt kjent med læreryrket fra innsiden, noe som jeg synes virker som et spennende yrke, har stor respekt for den viktige jobben lærerne og alle andre støttefunksjoner rundt eleven gjør. Vi i IKT-seksjonen må sammen gjøre vårt ytterste for å bidra på de områdene vi kan, for at flest elever kan fullføre videregående skole og sikres et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Så når muligheten for å jobbe som løsningsrådgiver med skoleutvikling i et digitalt perspektiv bød seg, var det ikke vanskelig å ta det valget.

Fagforbundet: Noe annet du mener det er verdt å vite om løsningsrådgiver?

Du må ha brukeren i sentrum. Du må ønske å levere gode tjenester til brukeren. Være løsningsorientert, ha teknisk innsikt, ta initiativ og ikke minst – holde seg faglig oppdatert. Det skjer mye innenfor denne sektoren så man må både opprettholde kompetansen man har og fornye seg.

Du må som løsningsrådgiver tenke helhetlig, ha organisasjonsforståelse, og evne å kommunisere med ulike mennesketyper og fagprofesjoner på ulike nivåer i organisasjonen. Også må du være tålmodig – endringer tar tid.


Hvordan blir man løsningsrådgiver?

Det er mange veier å gå for å få en slik stilling. Jeg gikk videregående skole, ble deretter lærling. Tok studiekompetanse. Jeg har tatt prosjektledelse og innovasjon i offentlig sektor på høgskolen. I tillegg har jeg tatt flere kurs og sertifiseringer i blant annet ITIL og Prince2.

Den tradisjonelle IKT-avdelingen er i endring. Rollen er ikke som tidligere. Ny kompetanse vil presse seg frem, og i tiden fremover vil vi se at den rollen en intern IKT-avdeling hadde tidligere endrer seg. Nye kompetanseområder dukker opp for å ivareta nye behov. Løsningsrådgiver er ingen beskyttet tittel og alle som jobber innen IT må til en viss grad ha mange av de samme kunnskapene og egenskapene. Organisasjoner som har behov for en løsningsrådgiver ser for eksempel etter en person som kan prosjektstyring, prosessanalyse, utarbeide businesscase og gevinstanalyse, anskaffe og innføre digitale løsninger for mange brukere i store organisasjoner.


Er det noe mer du vil si før vi er ferdige?

Jeg brenner for skole og utdanning. For at barn og unge i Vestfold sikres en trygg og sunn oppvekst, som kvalifiserer alle til et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv!

Sammen om Vestfolds digitale framtid

 

Publisert:

Rune Mathiassen

 

Intervjuet er kopiert fra: http://vestfold.fagforbundet.no/?article_id=138244