Eksempler på god praksis fra hverdagen!

Vi vet at læringsorientert skjermtid og læringstrykk er viktig

Kravene til bruk av teknologi for å lære fag på skolen øker med skolealder og er et krav for å mestre fagene i dagens skole. Læringstrykket bør komme innenfra og det skapes ikke av lærere som er opptatt av resultater og at eleven skal “hoppe når læreren ber om det”, men heller fokuserer på prosessen og stimulerer eleven til å hoppe uten at læreren ber om det. Jeg mener det er viktig at vi foreldre også tenker på læring i hverdagen og spesielt knyttet til læringsorientert skjermtid.

Jeg mener det er viktig at vi foreldre også tenker på læring i hverdagen og spesielt knyttet til læringsorientert skjermtid.

Kleiverud barneskole fører opp ukens mål på ukeplanen, noe som bidrar til at vi foreldre holder fokuset på riktig læringsprosess fra uke til uke. Vi må huske at alle lærer forskjellig og at hjernen går igjennom en læringsprosess når den blir introdusert for noe nytt. Stikkord her er tid, engasjement og tydelige mål! Barn trenger TID og barn tar tid.

 

Omvendt undervisning

Omvendt undervisning er en undervisningsform for blandet læring hvor elevene eller studentene ser videoforelesninger på nett (oftest hjemme) og bruker tiden på lærestedet til oppgaveløsning og gruppearbeid. Denne undervisningsformen snur opp ned på hva som tradisjonelt har vært undervisning/forelesninger og hva som er lekser/oppgaveløsning. Målet er å frigjøre lærernes tid fra enveiskommunikasjon til personlig veiledning. Dessuten gir det elevene og studentene mulighet til følge undervisning tilpasset eget nivå og i eget tempo når de har tid, noe som gir nær ubegrensede muligheter for spoling og repetisjon. Omvendt undervisning er oversatt fra det engelske begrepet «flipped classroom» eller det mer generelle «flip teaching».

Kjente nettsteder som tilbyr omvendt undervisning er Khan Academy. I Norge er konseptet blant annet tatt i bruk av Den virtuelle matematikkskolen (DVM)

Kilde: Wikipedia (31.mars 17)

Ukas mål og digitale nettressurser

Jeg har under tatt utgangspunkt i en vanlig ukeplan for 4. trinn der jeg har trukket frem fagene matematikk og engelsk. Her sier jeg litt om hvilke digitale nettressurser jeg som forelder bruker i hverdagen knyttet til ukemålene i disse fagene.

 

Ukas mål i matematikk fra ukeplanen

Jeg kan lese av tidspunkt på analog og digital klokke. Jeg kan regne tiden fra et tidspunkt til et annet.

På ukeplanen er leksen til tirsdag «Skriv ned klokkeslett for hvordan din hverdag er. Er det noen klokkeslett som er viktig å huske på iløpet av uka? F.eks Når står du opp? Går til skolen. Kommer hjem. Drar på tening. Spiser middag. f. eks. Mandag kl 17.00 fotballtrening.»

Dette er et veldig nyttig for meg som forelder når jeg skal bidra inn i læringsprosessen som skolen har startet på. Mange lærere bruker omvendt undervisning som metode for dette, noe som er utrolig nyttig for oss foreldre fordi vi ikke forklarer det helt på samme måte som læreren. I matematikk har Campus inkrement (Inkrement AS) utviklet et kurs i samarbeid med Cappelen Damm som tar for seg regning med enheter og en egen læringssti knyttet til tid. Denne ligger fritt tilgjengelig på internett. Det gjør det enkelt for meg som forelder å gjøre lekser sammen med mitt barn.

I dette eksempelet ligger det en ferdig læringssti med videoer som forklarer teorien, kommer med gode eksempler, ber eleven gjøre oppgaver og vurdere seg selv ut ifra hvor godt de forsto temaet som i dette tilfellet er tid. Systemet ber også barnet vurdere hvor konsentrert han var da han gjennomførte læringsstien og om barnet sitter igjen med noen spørsmål. Du finner læringsstien på campus.inkrement.no eller ved å klikke her

Praktisk oppgave med digitale læringsressurser knyttet til uken mål!

Vi planlegger en PokemonGO-jakt lørdag ettermiddag og vil besøke noen hundevalper på en gård søndag kl 12. Det kan jeg som foreldre bruke til bidra til at min sønn tenker over målet for uken og samtidig så har jeg fått en noenlunde lik forklaring slik at jeg kan veilede mitt barn på en god måte. Jeg kan være litt mer engasjert enn jeg kanskje ville vært hvis jeg ikke hadde fått en slik introduksjon til ukens tema.

I eksempelet over har jeg valgt å bruke PokemonGO som det digitale elementet fordi det er noe kjent og interessant. Eksempelet med gården har ingenting med teknologi å gjøre, men det er viktig med en balansert bruk a teknologi. Verden handler om mer enn bare bruk av teknologi og duppeditter, og det er viktig at barn utvikler kunnskap og kompetanse til å vurdere dette selv med god veiledning fra en voksen til de mestrer dette på egenhånd.

 

Ukas mål i engelsk

Jeg kan gradbøye adjektiv. Jeg kan oversette en tekst.

På ukeplanen er leksen til torsdag:

Engelsk: Les og oversett del 1, 2 eller 3 i At the dentist. s. 56-57 i Stairs textbook. Skriv glosene inn i engelsk skrivebok. Både engelsk og norsk.
Glosene kan du nå øve på Glosetyggeren på pc

Her har læreren skrevet hva som er målet for uken, hvilke sider som skal leses og oversettes og hvilke gloser som skal øves på. I tillegg har læreren gjort glosene klare på ukeplanen og i det interaktive verktøyet «Glosetyggeren» fra Aschehoug», vi kan raskt komme igang med å øve på glosene sammen.

 

Les videre; Til slutt litt om skjermtid!

Tilbake