Søk støtte

Hos oss kan du søke støtte til flere ulike prosjekter, aktiviteter og oppgaver.

prosjekt KVV’s aktivitet er organisert slik at det for 2021 er 75% av aktiviteten som utføres gratis og 25% som på ulike måter gir inntekter til stiftelsen. Stiftelsens målsetting frem mot 2030 er å bli bærekraftig slik at vi kan dele ut egne økonomiske midler til ulike organisasjoner og gjennomføre egne prosjekter i henhold til stiftelsens satsningsområder.

Dette kan du be gratis støtte fra oss i 2021:

  • Støtte til å skrive søknader
  • Administrativ støtte til politisk aktivitet (F.eks Foreldreutvalg e.l)
  • Teknologi- og strategirådgivning
  • Mentorordning for gründere
  • Kurs i eierstyring og ledelse av prosjekter
  • Kurs innen psykisk og fysisk helse
  • Bidra i regi av Natteranene for en tidsavgrenset periode
  • Lage enkle videofilmer for bruk til eksempel i sosiale medier
  • Programvareutvikling

Vi er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet.