Dette gjør vi

Stiftelsens aktiviteter i 2021

 • Styrke frivilligheten og tilhørigheten til Vestfold og Telemark fylke. Igjennom blant annet å gjøre det mulig for frivillige- og ideelle organisasjoner å benytte fylkesflagget til Vestfold og Telemark.
 • Jobbe for å gjøre det mulig å overføre ideelle verdier til den fremtidige stiftelsen.

Stiftelsen har i 2019 og 2020

 • Stilt en person til rådighet som har ledet foreldrenes arbeidsutvalg ved en skole i Vestfold og Telemark fylke
 • Etablert digital plattform for administrering av frivillig arbeid
 • Bidratt til flere digitale møter innen frivillig arbeid
 • Bidratt til innsamling av ca 30 000,- for 17. mai arrangementer 2020
 • Søkt og fått midler for tiltak i flere frivillige organisasjoner til en verdi av 400.000,-
 • Bidratt til økt engasjement rundt flere ulike frivillige tiltak
 • Støttet lokale næringsdrivende i Færder, Holmestrand, Rauma og Vadsø kommuner
 • Gjennomført flere foredrag og mentorsamtaler med studenter og andre som har hat ønske og behov for dette
 • Sosiale sammenkomster for å bidra til forebygging av psykiske plager