Dette gjør vi

Stiftelsens planlagte aktiviteter i 2020

  • Fylles ut i etterkant av strategisamling 19. desember 2020.

Stiftelsen har i perioden 2019 til 2020

  • Stilt en person til rådighet som har ledet foreldrenes arbeidsutvalg ved en skole i Vestfold og Telemark fylke
  • Etablert digital plattform for administrering av frivillig arbeid
  • Bidratt til flere digitale møter innen frivillig arbeid
  • Bidratt til innsamling av ca 30 000,- for 17. mai arrangement 2020
  • Søkt og fått midler for tiltak i flere frivillige organisasjoner til en verdi av 400.000,-
  • Bidratt til økt engasjement rundt flere ulike frivillige tiltak
  • Støttet lokale næringsdrivende i Færder, Holmestrand, Rauma og Vadsø kommuner
  • Gjennomført flere forderag og mentorsamtaler med studenter og andre som har hat ønske og behov for dette
  • Sosiale sammenkomster for å bidra til forebygging av psykiske plager